Hardanger
Saft- og Siderfabrikk

Lekve Gard - Ulvik

Hardanger
Saft- og Siderfabrikk

Lekve Gard - Ulvik

Hardanger
Saft- og Siderfabrikk

Lekve Gard - Ulvik

Hardanger
Saft- og Siderfabrikk

Lekve Gard - Ulvik

Hardanger
Saft- og Siderfabrikk

Lekve Gard - Ulvik

Hardanger
Saft- og Siderfabrikk

Lekve Gard - Ulvik

Hardanger
Saft- og Siderfabrikk

Lekve Gard - Ulvik

Hardanger
Saft- og Siderfabrikk

Lekve Gard - Ulvik

Hardanger
Saft- og Siderfabrikk

Lekve Gard - Ulvik

  Omvising

  Hardanger Saft- og Siderfabrikk arrangerar omvising på garden og i produksjonslokala. Ved omvisinga vert det fortalt om fruktproduksjonen på garden, framvisning og orientering om produksjonen av dei ulike produkta. Det vert servert smaksprøvar, og gruppa får sjå seg om i produksjonsromma. ...

  Lekve Gardsrestaurant

  Berre førehandsbestilling, ingen kafedrift. Vi har eigen gardsrestaurant med matservering for grupper på meir enn 20 personar. Her lagar og serverer vi tradisjonelle rettar laga av lokale råvarer. Lokala har sitjeplass til 80 personar, stor uteplass og flott utsikt over Ulvik og fjorden. ...

  Produkta våre

  Vi lagar ulike produkt både med og uten alkohol. Produkta våre er basert på frukt dyrka i Hardanger. Sjå produktlista. ...

  Lekve Gard

  Hardanger Saft- og Siderfabrikk ligg inst inne i Hardangerfjorden på fruktgarden Lekve i Ulvik. Garden ligg i ei sørvendt helling med beste klimatiske tilhøve for fruktdyrking.

  Lang tradisjon for dyrking av frukt
  Frå gammalt av var det både eple, pære, plommer og moreller på Lekve, men i dag dyrkar me kùn eple.
  Av dette lagar me eplejuice- og most, ekte Hardangersider produsert med naturleg gjæring, i tillegg til litkør, dessertvin, eplebrennevin og akevitt.

   

   

   

  Produkta våre