Eplemost og juice

EPLEMOST OG JUICE  FRÅ HARDANGER – EPLE I KVAR DRÅPE

Eplemosten vår er eit 100 % reint naturprodukt frå Hardanger. Det er ikkje tilsett sukker, støtstoff eller andre tilsetjingar av noko slag. Eplemosten får søtsmaken sin frå gode, solmogne Hardangereple. Smaken kan variera etter kva sort eller sortar i blanding som vert brukt. I hovudsak er det sortane Gravenstein, Summerred og Aroma som er brukt.

SOLMOGNE  HARDANGEREPLE

For å sikra ein god kvalitet på eplemosten, brukar me berre godt utvikla eple.Smaken på eplemosten kan variera etter kva sort eller sortar i blanding som vert brukt. I hovudsak er det sortane Gravenstein, Summerred og Aroma som er brukt i eplemosten. Innhaustingsesongen er august – oktober.
Etter pressinga vert safta grovfiltrert, og safta vil ofte innehalda lett synlege fruktkjøtpartiklar. Desse er viktige for smaken og næringsinnhaldet, men gjer at safta ikkje vert heilt klar.

ca 3 TONN EPLE I TIMEN

Anlegget vårt har kapasitet for å pressa ca 10.000 liter saft pr dag. Presseprosessen går heile tida automatisk og tek ca. 3 tonn eple i timen. Epla vert vaska, mosa og pressa i ein heilautomatisk prosess. Etter pressinga vert mosten grovfiltrert. Dette gjer at mest mogleg av smak og næringsinnhald vert teke vare på.
Omlag 70 prosent av eplet vert omgjort til most, resten går til dyrefór. Totalt produserer me ca 200.000- 2500.000 liter råsaft årleg.
I tillegg kjem sal av fersksaft/råsaft til kundar og til eigen siderproduksjon.

100% SMAK AV HARDANGER

For å unngå gjæringsprosess i mosten vert den varma opp (pasteurisert).
Pasteuriserings-maskina er svært avansert og tek hand om oppvarminga av mosten. Denne er justert til optimal temperatur der mosten held seg over lang tid, utan å missa smak, kvalitet og næringsinnhald. Dette gjer at produktet held seg i minst 2 år etter produksjonsdato i uopna emballasje.
Deretter vert eplemosten tappa på kartongar eller på flaske.

EPLEMOST/JUICE I KARTONG , FLASKE OG POSE

Eplemosten vår får du i praktisk 3-liters kartong. Eplejuicen kjem i bordvenleg 750/35 ml flaske, og i turvenleg 1,75 liter pose.

I EIN BUTIKK NÆR DEG

Eplemosten er pr. i dag til sals hjå dei fleste butikkjedene i Vestland fylke. I Osloområdet kan du få kjøpt den i ein del butikker. Du kan også bestilla den på nettet , så sender vi den i posten.