Logg inn for å bestille

Logg inn som registrert forhandlar / restaurant
Registrere deg som kunde?

Kjøp av varer hjå Hardanger Saft og Siderfabrikk:
Vi sel varer engros til firma som registererer seg som kunde hjå oss.
For å bli kunde, fyll inn dette skjemaet og send det til oss. Du mottek passord
og får tilgang til handleliste online.
Dersom du alt er kunde og ikkje har passord, kontakt oss via e-post eller fyll
inn dette registreringsskjemaet for å få passord.
Kjøp av alkoholhaldig drikke krev skjenkeløyve.

Privatkunde:
Du kan ikkje registrere deg som privatkunde.
Dei fleste varene våre er til sals på garden, med unntak av brennevin. Informasjon
om dette finn du under det enkelte produkt


Til registreringsskjema